Author: surendrahota

ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସହ ସେକ୍ସର ସମ୍ପର୍କି ଅଛିକି?

ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସହ ସେକ୍ସର ସମ୍ପର୍କି ଅଛିକି? (ଏହି ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗଟି କେବଳ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ) ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ମୋର ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ବହୁ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଲିଛି । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା…

ମନ୍ତ୍ର-ଯନ୍ତ୍ର-ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ: ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ

. ମନ୍ତ୍ର-ଯନ୍ତ୍ର-ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ: ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ ଗତ କାଲିର ମୋର ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ‘ସେଭ ଟଣ୍ଢେଇ’ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଛି । ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ଆଧୁନିକ…