Breaking News
Home / Flora of Debrigarh

Flora of Debrigarh

Flora of Debrigarh Sanctuary

 

Sl. No. Botanical Name Local Name Family Habit
1. Acacia catechu Khair Mimosaceae Tree
2. Acacia torta Dantari Mimosaceae
3. Antidesma ghaesembilla Jamurdhi
4. Acacia lenticularis Gadkhair Mimosaceae
5. Acacia leucophlea Gohira Mimosaceae
6. Adina cordifolia Haldu Rubiaceae
7. Aegle marmelos Bel Ruraceae
8. Ailanthus excels Mahanimba Simaroubaceae
9. Alibizia lebek Siris Mimosaceae
10. Albizia procera Tentra Mimosaceae
11. Azadirachta indica Nim Meliaceae
12. Anogeissus latifolia Dhoura Combretaceae
13. Alangium lamarekii Ankel Alangiaceae
14. Bauhinia purpured Kuler Ceasalpinlacea
15. Bauhinia vahlii Siali Ceasalpinlaceae
16. Bombax ceiba Semul Bombaceae
17. Boswellia serrata Salei Burseraceae
18. Buchanania lanzan Char Anacardiaceae
19. Butea monosperma Palax Eabaceae
20. Bridelia retusa Kasi Euphorbiaceae
21. Baringtonia acutangula Higala Lecythidaceae
22. Cleistanthus collinus Karla Euphorbiaceae
23. Chloroxylon swietinia Bheru Rutaceae
24. Cochlospermum Ganiari, Gelgela Cochlospermaceae
25. Combretum decandrum Atandi Combretaccae
26. Cascarea tomentosa Benimanj
27. Curcuma amada Amda Zingiberaceae
28. Calotropis procera Arakh Asclepiadaceae
29. Cassia fistula Sunari Ceasalpiniodeae
30. Cordia macleodii Samarsingha Boraginaceae
31. Cordia mixa Bahalphal Boraginaceae
32. Careya arborea Kumbhi Lacythidaceae
33. Dendrocalamus strictus Salia Gramineae
34. Diospyrus embryopteris Makarkendu Ebenaceae
35. Dalbergia latifolia Pahari Sisoo Fabaceae
36. Dalbergia paniclulata Dhoben Fabaceae
37. Dillinia pentagyna Rai Dilleniaceae
38. Emblica officinalis Ainla Euphorbiaceae
39. Syzyzium cumini Jamun Myrtaceae
40. Euphorbia nivulia Siju Euphorbiaceae
41. Elaaeodendrum glamcum Chauli
42 Ficus bengalensis Bara Urticaceae
43. Ficus religiosa Pipal Urticaceae
44. Ficus glomureta Dumer Urticaseae
45. Gaardenia turgid Kurdu Rubiaceae
46. Gardenia latifolia Dumkurdu Rubiaceae
47. Gmelina arborea Gambhar Verbenaceae
48. Grewia tiliaefolia Baranga
49. Holorrhena antidysenterica Kurei Apocynaceae
50. Helicteres isora Pitabaranga Sterculiaceae
51. Hymenodictyon excelsum Gulia L-Papilioneae
52. Indigofera pulchella Giliri
53. Kydia pinnata Padhel
54. Lagerstroemia parviflora Senha, Sidha Lythraceae
55. Lannea grandis Moi Anacardiaceae
56. Madhuca indica Mahul Sapotaceae
57. Mangifera indica Amba Anacardiaceae
58. Mitragyna parviflora Mundi Rubiaceae
59. Morinda tincotoria Anchhu Moringaceae
60. Ougeinia oojeinensis Bandhan L-Papilioneae
61. Ocimum gratissimum Bantulsi Lamiaceae
62. Odina wodier Kekat
63. Olax scandens Bhadbhadlia
64. Pterocarpus marsupium Baja L-Papilioneae
65. Phoenix acaulis Bana Khajuri Palmae
66. Randia uliginosa Thelko Rubiaceae
67. Scleichera oleasa Kusum Sapindaceae
68. Shorea robusta Sal Dipterocarpaceae
69. Sterculia urens Genduli Sterculiaceae
70. Soyamida febrifuga Rohini Meliaceae
71. Stereospermum suaveolens Padhel Bignoniaceae
72. Strychnos nuxvomica Kuchila Loganiaceae
73. Spondia pinnata Amda Anacardiaceae
74. Symphorema polyandrum Badichang
75. Semecarpus anacardium Bhelia Anacardiaceae
76. Spatholobus roxburghii Budhel
77. Smilax macrophylla Muturi
78. Tectona grandis Teak Verbinaceae
79. Terminalia tomentosa Asan Combretaceae
80. Terminalia arjuna Arjuna Combretaceae
81. Terminalia chebula Harida Combrataceae
82. Terminalia ballerica Bahada Combrataceae
83. Tamarindus indica Tentuli L-Ceasalpinieae
84. Woodfordia fruticosa Dhatki
85. Zizyphus jujube Buro Rhamnaceae
86. Zizyphus fruticosa Lati buro Rhamnaceae
87. Vetivera zizanoides Bena
88. Vitex pedancularis Chadeigudi Verbinaceae
89. Zizyphus xylopyra Ghanto Rhamnaceae
90. Zizyhus oenoplia Kantei koili Rhamnaceae
91. Alstonia schloaris Chhatian Apocynaceae
92. Bauhinia malabarica Amthi Caesalpinaceae
93. Vitex negundo Nirgundi, Begunia Verbinaceae


List of Plants eaten by herbivores
1. Dillenia pentagyna
2. Kydia calycina
3. Heliceres isora
4. Grewia tiliaefolia
5. Aegle marmelos
6. Hardwickia binata
7. Acacia catechu
8. Akbuzua odoratissuma
9. Alibizzia lebbeck
10. Albizzia procera
11. Syzigium cumini
12. Careya arborea
13. Melia composite
14. Zizyphus xylopyrus
15. Zizphus oenoplia
16. Saoubdys emarginatus
17. Buchanania lanzan
18. Mangifera indica
19. Abacaarduyn ocidentale
20. Semecarpus anacaardium
21. Prerocarpus marsupium
22. Cassia fistula
23. Bauhinia sp.
24. Tmarindus indica
25. Madhuca indica
26. Emblica officinalis
27. Ficus bengalensis
28. Ficus glomerate
29. Ficus religiousa
30. Dendrocalamus stristus
31. Bambusa arundinacea

%d bloggers like this:
Skip to toolbar