Breaking News
Home / Balangir / Future Solar energy for Western Odisha

Future Solar energy for Western Odisha

ସୌରଶକ୍ତିର ଉପେଯାଗ ଦ୍ବାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ

ବରଗଡ଼,ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା-ଆବଶ¥କୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମୀର ଅଭାବ େଯାଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରେ ବିକାଣର ଧାରା ପଛେଇ ଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଉପଲବ୍ଧତା, ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଜଳ, ଗମନାଗମନ ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ¥କତା ରହିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଖଣିଜ ସµଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ¥ ସତ୍ବେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ମୁଖ¥ତଃ ପାରµାରିକ ବିଦୁ¥ତ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌର ଶକ୍ତିର ବିନିେଯାଗ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ନାସା)ର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ¥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ¥ କିରଣରୁ ସୌର ବିଦୁ¥ତ ଉପôାଦନ ପାଇଁ େଯଉଁ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ¥କିରଣ ଓ ସୌର ତାପର ଆବଶ¥କତା ଆବଶ¥କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବଞ୍ଜର ଜମିର ମାତ୍ର ୧୦% ଜମିରେ ସୌର ପ¥ାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସୌର ୩୦୪୮୫ ମେଗାଓ୍ବାଟ ବିଦୁ¥ତ ଉପôାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ନାସା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ୪.୯ କିଲୋଓ୍ବାଟ ଆଓ୍ବାର ସୌର ବିଦୁ¥ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶ ଏପ୍ଳିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ସଙ୍କଳିତ ତଥ¥ ଅନୁସାରେ ସଂପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦଶଟି ଜିଲ୍ଳାରେ ୧୪୯୧୧୮୫ ଏକର ବଞ୍ଜର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ବଞ୍ଜର ଜମିର ଦଶମାଂଶ ଅର୍ଥାତ ୧୪୯୧୧୮ ଏକର ଜମିରେ ସୌର ସଯନ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ତହóରୁ ୩୦୪୮୫ ମେଗାଓ୍ବାଟ ବିଦୁ¥ତ ଉପôାଦିତ ହୋଇ ପାରିବ। ସଂପ୍ରତି ରାଜ¥ରେ ୪୭୪୪୩୨୨ ଏକର ବଞ୍ଜର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏହାର ଦଶମାଂଶ ଅର୍ଥାତ ୪୭୪୪୩୨ ଏକର ଜମିରେ ସୌର ସଯନ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ରାଜ¥ରେ ୯୪୮୮୬ ମେଗାଓ୍ବାଟ ବିଦୁ¥ତ ଉପôାଦିତ ହୋଇ ପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ହାଇଡ଼୍ରୋ ଇଲେକ୍ଝ୍ରିକ ଓ ଥର୍ମାଲ ପାଓ୍ବାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ଊପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଅପରନ୍ତୁ ସୋଲାର ପାଓ୍ବାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହó । ଏଣୁ ରାଜ¥ ତଥା ଦେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୋଲାର ପାଓ୍ବାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନର ଆବଶ¥କତା ରହିଛି। ସୋଲାର ରେଡ଼ିଏସନ ମ¥ାପ¨ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ଅନୁ¥ନ¥ ୩୦୦ ଦିନ ସୂର୍ଯ¥ାଲୋକ ମିଳି ପାରୁଥିବାରୁ ସୋଲାର ଫଟୋଭୋଲଟିକ ଓ ସୋଲାର ଥର୍ମାଲ ବ¥ବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଆଠ ହଜାର ମେଗାଓ୍ବାଟ ସୌରଶକ୍ତି ଉପôାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶରେ ସୌର ବିଦୁ¥ତ ଶକ୍ତି ଉପôାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ‘ଜାତୀୟ ସୌର ମିସନ’ର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ଯ ସୌର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨୦୧୩ରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ନନ କନଭେନସନାଲ ଏନାର୍ଜି ପୋଲିସି ପରିବତ୍ର୍ତେ ‘ଓଡ଼ିଶା ସୋଲାର ପୋଲିସି-୨୦୧୩’ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୩,୮୨୦ ମେଗାଓ୍ବାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋଲାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ, ସୋଲାର ଫଟୋ ଭୋଲଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଓ ସୋଲାର ପାଓ୍ବାର ଗ୍ରୀଡ଼ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ମଧ୍ଯ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ େଯଉଁ ମାନେ ବ¥କ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସୋଲାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ (ଆଇପିପି) ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏସ.ଟି.ସି ଏବଂ ଓ.ଇ.ଆର.ସି ମାଧ୍ଯମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୌର ବିଦୁ¥ତ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ଯ କରି ସାରିଛନ୍ତି।ସଂପ୍ରତି ରାଜ¥ରେ ଥର୍ମାଲ ଓ ହାଇଡ଼୍ରୋ ଇଲେକଟ୍ରିକ ଉପôାଦନ ଖଚ୍ର୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ମହାର୍ଘ¥ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌର ବିଦୁ¥ତ ଶକ୍ତି ଉପôାଦନର ବ¥ାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଛାତ ଉପରେ ‘ରୁଫ ଟପ ଫଟୋ ଭୋଲଟିକ ପାଓ୍ବାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ’ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସୋଲାର ପାଓ୍ବର ପ୍ଳାଣ୍ଟରୁ ୦.୫ କିଲୋଓ୍ବାଟ ବିଦୁ¥ତ ଶକ୍ତିକୁ ୫୦୦ କିଲୋଓ୍ବାଟ ବିଦୁ¥ତ ପର୍ଯ¥ନ୍ତ ଉପôାଦନ ହୋଇ ପାରିବ।ଡ଼ିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଡ଼ିଷ୍ଟ୍ରିବୁ¥ଟେଡ଼ ଜେନେରେସନ (ଡ଼ି.ଡ଼ି.ଜି) ବ¥ବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଏହି ସୌର ଶକ୍ତିର ବିତରଣ ମଧ୍ଯ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ¥ ସରକାର ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସୌର ବିଦୁ¥ତ ଉପôାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ¥ମ ହେବା ଆବଶ¥କ। ଏଥି ସକାଶେ ରାଜ¥ ବଜେଟରେ ମଧ୍ଯ ଏହାର ବ¥ବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆବଶ¥କତା ରହିଛି।

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା

About surendrahota

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Skip to toolbar